2019. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) svin savu simto dzimšanas dienu 🔗. Tikai gadu jaunāka par Latvijas valsti, tā dibināta 1919. gada 29. augustā kā Latvijas Valsts bibliotēka. Dažādu varu gara tumsas baidīta un vairākos desmitos adrešu pierakstīta, bibliotēka piedzīvojusi krāšņu gadsimtu. Tas rūdījis, licis pieaugt un pilnveidoties.

1991. gads līdzās valsts neatkarībai sagaidīts ar jaunu nosaukumu – Latvijas Nacionālā bibliotēka, kas šodien lieliem burtiem rotā valsts galvenās grāmatu krātuves vismūsdienīgāko un augstāko virsotni – Gunāra Birkerta projektēto Gaismas pili 🔗.

Ēkas ārējā veidola pamatā ir Raiņa 🔗 lugā Zelta zirgs attēlotais stikla kalns ar dusošo princesi, kurā uzjāt un princesi uzmodināt spēj tikai sirdsšķīstais Antiņš.

Gaismas pils
LNB ēka “Gaismas pils”

1 Lats “Latvijas Nacionālā bibliotēka”, 2002. gads

Vēl pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū, kad Latvijas Banka gatavoja izlaišanai Rīgas jubilejai veltītas astoņas sudraba monētas 🔗, vienu katram pilsētas gadsimtam, Latvijas Bankas Monētu dizaina komisijā radās ideja šo sēriju papildināt ar devīto monētu, kas būtu veltīta pilsētai jaunajā 21. gadsimtā.

Nāca ierosinājums uz šīs monētas attēlot Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas projektu, kas kļuvis par vienu no iespējamajiem pilsētas simboliem. Tā kā sagatavošanas darbi bija pārāk laikietilpīgi, šo ieceri īstenojuši gadu pēc Rīgas jubilejas, laižot sudraba jubilejas monētu – 1 Lats “Latvijas Nacionālā bibliotēka” 🔗 (2002. gads). Monēta tika kalta Somijā (Rahapaja Oy) un tas kopēja tirāža ir 5 000 monētas.

Monētā kuras grafisko dizainu izstrādāja Arnis Kleinbergs 🔗, tika attēlota topošas Nacionālas bibliotēkas skice, kuras pirmos variantus Gunārs Birkerts radīja 1989. gadā.

Gaismas pils skice – ekspresīvs modernisma veidols, kas sakņots nācijas bagātajās kultūras tradīcijās un turpmākajos gados attīstīts ar Modri Ģelzi (1929–2009) un citiem Latvijas arhitektiem un inženieriem.

1 Lats monēta Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2002. Monētu averss.

Monētas priekšpuse (averss)
Lejasdaļā atveidota Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas projekta skice, no tās augšup pa labi kā stilizēta gaismas straume izvietota pulētu rombveida punktu josla. Zem attēla puslokā – uzraksts 1 LATS. Monētas kreisajā pusē puslokā – uzraksts LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA.

1 Lats monēta Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2002. Monētu reverss.

Monētas aizmugure (reverss)
Augšdaļā – reversā aizsākušās pulētu rombveida punktu joslas turpinājums, zem tās – gadskaitlis 2002. Monētas labajā pusē puslokā – uzraksts LATVIJAS REPUBLIKA.

Nacionālā bibliotēka ir katras sevi cienošas valsts kultūras elements. Latvijas Nacionālā bibliotēka ir valsts pilnīgākā un bagātākā iespieddarbu, rokrakstu un citu garamantu krātuve, bet vēl nav guvusi laikmetīgu veidolu.

Tapis jaunās ēkas projekts, kura autors ir pasaulē pazīstamākais latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs Birkerts. Bibliotēkas projekta skice, kas attēlo modernās komunikācijas un informācijas pārvaldīšanas mājvietu, apvieno latviešu tautai nozīmīgus simbolus.

Stikla kalns ir cilvēka radošajā mūžā pārvaramo grūtību simbols. Savukārt ar Gaismas pili tradicionāli tiek saprasta tautas brīvība un radošais gars, kas jāatbrīvo no apspiestības un nomāktības. Tāpēc gaismas staru plūsma savieno monētas aversu un reversu kā nākotnes cerība.

“Gaismas pils”🏰 un 2 eiro “Latvijas Prezidentūra ES Padomē”

Kaut arī Latvijas Nacionālas bibliotēkas ēka ir attēlota tikai viena Latvijas Banku monētā, “Gaismas pils” bildes var redzēt 2 eiro piemiņas monētā “Latvijas Prezidentūra ES Padomē”🔗 suvenīriesaiņojumā un 2015. gadā Latvijas apgrozības monētu komplektā 🔗 (sk. attēlus zemāk):

2015. gadā Latvijas apgrozības monētu komplekts
2015. gadā Latvijas apgrozības monētu komplekts
2 eiro piemiņas monētā “Latvijas Prezidentūra ES Padomē”
Suvenīriesaiņojums (blister) 2 eiro piemiņas monētā “Latvijas Prezidentūra ES Padomē”, 2015. gads.
Reklāma lai atbalstītu šo mājas lapu. Paldies!
Sludinājumi SSKA.LV

ATBILDĒT

Lūdzu ierakstiet savu komentāru!
Lūdzu ierakstiet šeit savu vārdu