13 C
Rīga, Latvia
Tuesday, May 26, 2020
Vecais Stenders

Latvijas sudraba kolekcijas 5 eiro monēta “Vecais Stenders”, 2014. gads

Latvijas jubilejas eiro monēta kurā tiks veltīta latviešu laicīgās rakstniecības dibinātājam un “Latviešu valodas vārdnīcas” (Lettisches Lexikon, 1789) autoram, Gothardam Fridriham Stenderam, sauktam arī par Veco Stenderu, 300 gadu jubilejām.

UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. gadam ietverta latviešu rakstnieka, valodnieka un domātāja Gotharda Frīdriha Stendera (1714–1796) 300. dzimšanas diena, tādējādi novērtējot viņa būtisko ieguldījumu kultūras, izglītības un zinātnes jomā, t.sk. starpkultūru dialogā.

Monētu sakumcena Latvijas Banku kasēs 41.07 eiro. Šobrīd Latvijas Bankā šai monētai ir savazināta cena – 32.00 EUR.

Tehniska informācija

Nominālvērtība: 5 euro
Svars: 22.00 g, diametrs: 35.00 mm
Metāls: 925º sudrabs, kvalitāte: proof
Kalta 2014. g. Koninklijke Nederlandse Munt (Nīderlande)
Mākslinieki: Aigars Ozoliņš (grafiskais dizains), Jānis Strupulis (plastiskais veidojums)

Maksimāla tiraža: 10 000

Monētas priekšpuse (averss) 
Centrā sižets no Gotharda Frīdriha Stendera (1714–1796) “Augstas gudrības grāmatas no pasaules un dabas” pirmizdevuma (1774) titullapas – mācītājs rāda zēnam, cik brīnumu pilna ir šī pasaule. Aversa augšā puslokā pa kreisi gadskaitlis 2014 un vidū – uzraksts LATVIJA.

Monētas aizmugure (reverss)
Centrā atspoguļota progresīvā ideja par pasaules uzbūvi – heliocentrisma koncepcija. Attēlā ietverts uzraksts “G. F. Stender” un “Latwis”, virs attēla puslokā pa kreisi uzraksts VECAIS STENDERS, pa labi – “5 euro”.

Monētas josta
Uzraksti LATVIJAS REPUBLIKA un LATVIJAS BANKA, atdalīti ar rombveida punktiem

Monētu cena numismātikas veikalos

Monētas “Vecais Stenders” cena numismātikas un suvenīru veikalos. Sākumcena Latvijas Bankā – 41.07 EUR. (SVARĪGI: ir pieejama LB kasēs!)
Latvijas Banka – 32.00 (29.00 EUR*)
Latviancoins.lv – 32.00 EUR
rns.lv – 38.00 EUR

eurogold.lv – 45.00 EUR

Aktuālo monētas “Vecais Stenders” cenu var apskatīt coinsarea.com
*vairumtirdzniecības cena, pērkot min. 10 Latvijas Bankas jubilejas un kolekcijas latu un eiro monētas

Stāsts par monētu “Vecais Stenders”

G. F. Stenders (saukts par Veco Stenderu) ir 18. gs. Apgaismības laikmeta darbinieks. Viņš bija Kurzemes un Zemgales hercogistes Lašu pagasta (tagad Eglaines pagasts) mācītājmuižā dzimis vācietis, kurš studējis filozofiju un teoloģiju Jēnas Universitātē un Halles Universitātē un darbojies gan kā mācītājs, gan arī kā zinātnieks izgudrotājs (izgatavojis Dānijas karaļa galmam globusus, devis metodi ģeogrāfiskā garuma noteikšanai uz jūras, pat konstruējis primitīvu veļas mazgājamo mašīnu). 1765. gadā viņš atgriezās dzimtajā pusē un mūža pēdējos 30 gadus veltīja latviešu dzimtļaužu apgaismošanai un audzināšanai.

Veco Stenderu uzskata par latviešu laicīgās literatūras dibinātāju – viņš sacerēja pasakas, fabulas, stāstus un ziņģes, veidoja latviešu ābeces, radīja kultūrnācijas izveidei būtiskus darbus – latviešu valodas gramatiku un latviešu–vācu un vācu–latviešu valodas vārdnīcu.

Izcilākais Vecā Stendera darbs ir “Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas” (1774) – faktiski pirmā zemniekiem domātā enciklopēdija Eiropā. Tajā skaidrotas dabas parādības, izklāstīti fizikas un astronomijas pamatprincipi, arī Zemes griešanās ap savu asi un ap Sauli, sniegtas pamatatziņas par meteoroloģijas, zooloģijas, botānikas, ķīmijas un ģeogrāfijas jautājumiem, rakstīts par kalniem un tuksnešiem, zemestrīcēm un vulkāniem, jūrām un upēm.

Vecais Stenders varbūt nebija tik universāls Apgaismības laikmeta darbinieks kā Ž. Ž. Ruso, Voltērs, D. Didro, J. G. Herders, taču nepārvērtējams ir viņa devums latviešu tautas izaugsmē. Viņš mācīja latviešus domāt. G. F. Stenders bija pirmais, kas latviešu dzejā īpašu uzmanību veltīja dzimtajam novadam, pasakot: “Kurzeme, mīļa Dieva zemīte!”. Apliecinot vienotību ar topošo latviešu tautu, viņš lika sava kapakmens uzrakstu Sunākstē (tagad Viesītes novadā) papildināt ar vārdu “Latvis”.

Monētas aversa sižets ņemts no “Augstas gudrības grāmatas no pasaules un dabas” pirmizdevuma titullapas – mācītājs rāda zēnam, cik brīnumu pilna ir šī pasaule. Savukārt monētas reversā atspoguļota progresīvā ideja par pasaules uzbūvi – heliocentrisma koncepcija.

2013. gada 22. novembra MDK žūrijas sēdē tika vērtēti piecu mākslinieku priekšlikumi Apgaismības laikmeta darbinieka Gotharda Frīdriha Stendera 300 gadu jubilejai veltītajai 5 eiro sudraba kolekcijas monētai. Pēc vairāk nekā stundu ilgām diskusijām MDK žūrijas balsojumā par labāko atzīts mākslinieka Aigara Ozoliņa darbs, kas vēl tiks koriģēts un uzlabots atbilstoši MDK ieteikumiem.

Kā raksta mākslinieks, “aplūkojis dabas parādības ap mums, Stenders savu lasītāju ved ārā no Kurzemes, no Pētera Bīrona hercogvalsts, rāda, cik plaša ir zemeslode”. Kā atgādina A. Ozoliņš, Stendera “Augstas gudrības grāmatas” mērķis bija zemnieku prāta apgaismošana reliģiski tikumiskā nozīmē.

Mākslinieka piedāvājumā redzams tēvs un dēls, kas apskata Dieva radītās pasaules dabas jaukumu (sk. attēlu augšā).

Vairāk informacijas par Gothardamm Fridriham Stenderam veltītas monētas dizaina izstrādi var izlasīt sadalā Vecais Stenders.

G.F.Stendera "Augstas Gudrības Grāmatas" vāks (1776)

Tās mākslinieks Aigars Ozoliņš stāsta, ka ir nācies pastudēt literatūru, lai mazā formātā par Stenderu un Apgaismību pateiktu galveno. “Uz vienas puses ir heliocentriskais globuss, otrā – zīmējums no “Augstas gudrības grāmatas”, kur tēvs dēlam rāda, kā izskatās pasaule,” stāsta mākslinieks Aigars Ozoliņš. Monētas prezentācija gaidāma 4.septembrī, laikā, kad Gaismas pilī notiks gan zinātniskā konference, gan Stendera dabu izstāde.