Edgars Folks izstrādās grafisko dizainu 2017. gada plānotai sudraba kolekcijas monētai veltītai latviešu tautasdziesmām.

Latvijas Bankas slēgts iepirkums par tautasdziesmām veltītas eiro kolekcijas monētas dizaina izstrādi tika noslēgts ar 6 māksliniekiem: Edgars FOLKS, Anna HEINRIHSONE, Sandra KRASTIŅA, Dace LIELĀ, Henrihs VORKALS un Vija ZARIŅA. Katram dalībniekam bija jāiesniedz vismaz trīs monētas aversa un trīs monētas reversa dizaina priekšlikumi.

Beigas izstrādāt pilnīgu grafisko dizainu (grafisko risinājumu) ģipša modeļu veidošanai latviešu tautasdziesmām veltītas eiro kolekcijas monētas aversam un reversam tika nodots Edgaram Folkam, kurš līdz šim bija mākslinieks trim Latvijas Banku jubilejas latu monētām – “Ziemassvētku eglīte”, “Eiropas ūdele” un “Grieze”.

Dainas jeb tautasdziesmas ir viena no galvenajām latviešu folkloras mutvārdu tradīcijām četru rindu vai, retāk, sešu rindu dzejā. Dažādi to varianti izplatīti visos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados un tas veido daļu no latviskās identitātes. Latviešu tautasdziesmu vākšanu sāka vācbaltiešu literāti 18. gadsimta vidū, to sacenšoties turpināja Latviešu Draugu biedrība un jaunlatvieši 19. gadsimtā. Ievērojamākais tautasdziesmu apkopotājs bija Krišjānis Barons, kas izdeva akadēmisku latviešu tautasdziesmu sakopojumu „Latvju dainas” sešos sējumos Jelgavā un Pēterburgā (1894—1915).

2001. gada 4. septembrī K. Barona izveidotais Dainu skapis ar 268 815 dainu lapiņām ierakstīts UNESCO Pasaules atmiņas (Memory of the World) sarakstā kā „The Cabinet of Dainas / Dainu skapis”.

2006. gadā Latvijas Banka izlaida sudraba jubilejas 1 Lats monētu “KrišjānisBarons”, veltīto  tā dēvētam “Dainu Tēvam” – Krišjānim Baronam. (apskatīt monētas cenu).

Līdz šim Latvijas Banka izlaida kolekcijas eiro monētu sēriju veltīto latviešu pasakām, kurā ietilpst trīs monētas: “Pasaku monēta I. Pieci kaķi” (2015. g.), “Pasaku monēta II. Eža kažociņš” (2016. g.) un “Pasaku monēta III. Vecīša cimdiņš”  (2017. g.). 

Kolekcijas monētu programma 2017. gadam

Latvijas 2 eiro piemiņas monētas 2017. gada

ATBILDĒT

Lūdzu ierakstiet savu komentāru!
Lūdzu ierakstiet šeit savu vārdu