Latvijas Bankas slēgts iepirkums par tautasdziesmām veltītas eiro kolekcijas monētas dizains izstrādi ir noslēgs ar 6 māksliniekiem: Edgars FOLKS, Anna HEINRIHSONE, Sandra KRASTIŅA, Dace LIELĀ, Henrihs VORKALS un Vija ZARIŅA. Katram dalībniekam jāiesniedz vismaz trīs monētas aversa un trīs monētas reversa dizaina priekšlikumi.

Dainas jeb tautasdziesmas ir viena no galvenajām latviešu folkloras mutvārdu tradīcijām četru rindu vai, retāk, sešu rindu dzejā. Dažādi to varianti izplatīti visos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados un tas veido daļu no latviskās identitātes. Latviešu tautasdziesmu vākšanu sāka vācbaltiešu literāti 18. gadsimta vidū, to sacenšoties turpināja Latviešu Draugu biedrība un jaunlatvieši 19. gadsimtā. Ievērojamākais tautasdziesmu apkopotājs bija Krišjānis Barons, kas izdeva akadēmisku latviešu tautasdziesmu sakopojumu „Latvju dainas” sešos sējumos Jelgavā un Pēterburgā (1894—1915).

​2001. gada 4. septembrī K. Barona izveidotais Dainu skapis ar 268 815 dainu lapiņām ierakstīts UNESCO Pasaules atmiņas (Memory of the World) sarakstā kā „The Cabinet of Dainas / Dainu skapis”.

Reklāma lai atbalstītu šo mājas lapu. Paldies!
2006. gadā Latvijas Banka izlaida sudraba jubilejas 1 Lats monētu “Krišjānis Barons”, veltīto  tā dēvētam “Dainu Tēvam” – Krišjānim Baronam. (apskatīt monētas cenu)

1 lats krišjānis barons 2006

Monētas priekšpuse (averss) Aversa kompozīcija veidota vertikālā dalījumā (attiecība 2 : 1). Labajā pusē vidū uzraksts 1 LATS, zem tā lejasdaļā puslokā gadskaitlis 2006. Kreisajā pusē attēlotas zvaigžņotas debesis.

1 lats monēta krišjānis barons 2006

Monētas aizmugure (reverss) Reversa kompozīcija veidota vertikālā dalījumā (attiecība 1 : 2). Labajā pusē oriģinālā kalumā atveidots Krišjāņa Barona fotoportrets, augšdaļā puslokā uzraksts KAS VAR ZVAIGZNES SASKAITĪT…, lejasdaļā – Krišjāņa Barona paraksta faksimils. Kreisajā pusē – zvaigžņotas debesis.
Tautasdziesmām veltīto kolekcijas monētu plānots izlaist šogad. 2017. gadā Latvijas Banka plāno izlaist sešas kolekcijas eiro monētas:

– “Pasaku monēta III. Vecīša cimdiņš”
– “Zelta saktas. Pakavsakta”
– E. Veidenbauma daiļradei veltīta monēta
– Latviešu tautasdziesmām veltīta monēta
– Latgales latviešu kongresa simtgadei veltīta monēta
– Inovatīvā monētaŠogad tiks izlaistas arī divas 2 eiro piemiņas monētas “Latgale” un “Kurzeme“. Uz monētam tiks attēloti Latvijas vēsturisko reģionu ģerboni.

 


 

ATBILDĒT

Lūdzu ierakstiet savu komentāru!
Lūdzu ierakstiet šeit savu vārdu