25% respondentu atzinuši, ka rīkošanās ar eiro monētām viņiem sagādā zināmas grūtības. Daļai Latvijas iedzīvotāju eiro monētu atpazīšana un lietošana sagādā zināmas grūtības, liecina jaunākās “Eirobarometra” aptaujas rezultāti. Vaicāti, cik viegli vai grūti ir atpazīt eiro monētas un ar tām rīkoties, 74% Latvijā aptaujāto norādījuši, ka tas ir viegli izdarāms, taču 25% respondentu atzinuši, ka rīkošanās ar eiro monētām viņiem sagādā zināmas grūtības. 1% aptaujāto gan atzina, ka viņiem uz šāda veida jautājumu ir grūti atbildēt.

​Salīdzinājumam, 80% aptaujāto eiro zonas valstīs atzina, ka rīkoties ar eiro monētām viņiem nesagādā nekādas grūtības, taču 18% respondentu atzina, ka joprojām pastāv zināmas grūtības. Tāpat kā Latvijā, arī eiro zonā v1% aptaujāto atzina, ka uz šāda veida jautājumu ir gūti atbildēt, bet tikpat aptaujāto godīgi atbildējuši, ka nemaz nezina atbildi uz jautājumu.

Latvijā un arī pārējā eiro zonā aptaujāto 94% gadījumos atzinuši, ka rīkošanās ar eiro banknotēm nesagādā grūtības, taču 4% norādījuši pretējo.1% respondentu norādījuši, ka uz šāda veida jautājumu ir grūti atbildēt, bet vēl 1% atzinuši, ka nezina savu atbildi uz jautājumu.

​Savukārt, taujāti, vai atbalstītu atteikšanos no vienas un divu eiro centu monētām eiro zonā un cenu noapaļošanu uz augšu vai leju, 47% Latvijā aptaujāto atzinuši, ka šāds priekšlikums viņiem ir atbalstāms. Tikmēr 50% aptaujāto norādījuši, ka šādu priekšlikumu neatbalstītu, bet 3% atzinuši, ka nezin atbildi uz jautājumu.

Savukārt pārējā eiro zonā šādu priekšlikumu atbalstītu 62% aptaujāto, bet neatbalstītu 36%. Tikmēr 2% norādījuši, ka nezin savu atbildi uz šādu jautājumu.

Reklāma lai atbalstītu šo mājas lapu. Paldies!

ATBILDĒT

Lūdzu ierakstiet savu komentāru!
Lūdzu ierakstiet šeit savu vārdu