2017. gadā tiks izlaista Eduarda Veidenbauma daiļradei veltīta kolekcijas monēta.

0
195
Latvijas Banka parakstīja līgumu par Eduarda Veidenbauma daiļradei veltītas kolekcijas monētas dizaina izstrādi. Savus dizaina variantus piedāvas pieci mākslinieki: Aigars OZOLIŅŠArvīds PRIEDĪTEGuntars SIETIŅŠ, Māris SUBAČS un Vija ZARIŅA.

Eduards Veidenbaums (dzimis 1867. gada 3. oktobrī, miris 1892. gada 24. maijā) bija latviešu dzejnieks un tulkotājs. Vairums viņa darbu ir publicēti pēc nāves. Eduarda Veidenbauma dzīve pēc viņa nāves apaudzēta leģendām – viņam piedēvēts gan alkoholisms, gan nešpetna daba. Arī viņa nāves iemesls ir pavisam parasts – tuberkuloza pneimonija. Savā dziļākajā būtībā Veidenbaums bija noslēgts cilvēks. Viņa labākais draugs Aleksandrs Dauge rakstījis, ka Veidenbaums nesimpātisku cilvēku sabiedrībā ierāvies sevī, klusējis un ātri nozudis, bet draugu pulkā izturējies atklāti, juties brīvi, bijis spožs diskutētājs un nav vairījies nonākt uzmanības centrā.

Eduards Veidenbaums nodzīvojis tikai 24 gadus, bet viņa lielās darbaspējas apliecina lielais literārais mantojums, ko viņš atstājis. Par viņa izglītotību liecina izcilā astoņu (daži autori min pat divpadsmit) svešvalodu un vijoļspēles prasme, ekonomiskas un citas publikācijas par plašu tēmu loku.

Eduards Veidenbaums tomēr vislabāk pazīstams kā dzejnieks, viņa dzejā mutuļo jaunības degsme.

Dzejnieka dzīves laikā viņa dzejoļi nav publicēti, tie tikuši izplatīti rokrakstā. Pirmais E. Treimaņa sastādītais krājums “Dzejas” (1896) bija nepilnīgs – to “sakropļoja” cenzūra. Bez “Kopotiem rakstiem” (izdoti arī 1961) iznākuši E. Veidenbauma “Raksti” (1926), “Izlase” (1952) un dzejoļu izlase “Brīvības cēlais gars” (1978). Vairāki dzejoļu krājumi iznākuši laikā no 1995. līdz 2005. gadam.

Literārās darbības sākumā Eduards Veidenbaums impulsīvi priecājās par lakstīgalu dziesmām, pavasari un ziediem, taču jau 20 gadu vecumā dzejnieks lirikā centās risināt nozīmīgus idejiskus jautājumus, aicināja vērsties pret netaisnību. Dzejas iezīme ir abstrakto jēdzienu lielais īpatsvars, kas nosaka viņa dzejas augsto vispārinājuma pakāpi. E. Veidenbauma dzeja ir nepārtraukts dialogs ar lasītāju un tā populāra kļuva 1905. gada revolūcijas laikā, kad tika deklamēta daudzos sarīkojumos.

Pilnīgi jaunu skanējumu Eduarda Veidenbauma dzejoļi ieguva Jura Kulakova dziesmās gadsimtu pēc dzejnieka nāves – latviešu tautas trešajā atmodā un brīvvalsts atjaunošanas posmā 20. gadsimta 80. gadu beigās. Eduarda Veidenbauma reālisms stilistiski un psiholoģiski ļoti atšķiras no visa tā dzejoļu klāsta, ko citi latviešu dzejnieki radīja viņa dzīves laikā, kā arī no tā, kas radīts pēc viņa nāves.

Eduards Veidenbaums daudz tulkojis no latīņu, franču, vācu, krievu un citām valodām. Viņam bijis tuvs romiešu dzejnieks Horācijs, kura darbu atdzejojumi publicēti žurnālā “Austrums” (no 1890).

Katram iepirkuma dalībniekam (pretendentam) paredzēta autoratlīdzība 850,00 EUR (bez PVN) apmērā par monētas aversa un reversa grafiskā risinājuma priekšlikumu izstrādi. Ar uzvarētāju tiks slēgts līgums par monētas aversa un reversa grafiskā risinājuma pilnīgu izstrādi un sagatavošanu formas veidošanai (darba pabeigšanu ģipša modeļu veidošanai), paredzot autoratlīdzību 1850,00 EUR (bez PVN) par katru monētas pusi. Iepirkumam paredzētās līgumcenas kopā – 7950 EUR (bez PVN).

Reklāma lai atbalstītu šo mājas lapu. Paldies!

ATBILDĒT

Lūdzu ierakstiet savu komentāru!
Lūdzu ierakstiet šeit savu vārdu